Steun PHA

Op deze pagina kan u een gift uitbrengen voor PHA. PHA realiseert haar werking met beperkte middelen. Elke schenking klein of groot, is dan ook heel welkom.

De giften die PHA ontvangt worden gebruikt voor 3 projecten:

  1. Ter ondersteuning van de kinderen en jongeren: met sponsoring kan PHA gratis lees- en werkboekjes meegeven aan kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met een palliatieve situatie. Ook informatieve boekjes voor de ouders zijn beschikbaar. Deze boekjes kunnen veel betekenen voor een gezin.
  2. De vrijwilligerswerking van PHA wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van externen. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze vrijwilligers interessante vormingen aanbieden en eens een attentie geven voor al het waardevolle werk dat zij verichten.
  3. PHA beschikt over medicatiepompen die gratis uitgeleend worden in de thuissituatie of in een thuisvervangende instelling. Een teaching en continue bereikbaarheid van onze verpleegkundigen is hierbij inbegrepen. Deze medicatiepompen zijn vaak nodig in de laatste fase om de pijn en/of symptomen onder controle te houden. Deze spuitaandrijvers kunnen worden aangekocht door sponsoring.

Voor elke storting van €40 (of de som van minimum €40 op jaarbasis) kan PHA een attest afleveren waarmee u het gestarte bedrag kan ingeven op uw jaarlijkse belastingaangifte. Het attest wordt begin april van elk jaar toegezonden.

Giftenrekeningnummer PHA:
IBAN BE42 7310 4624 7854

Dankjewel voor uw steun!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.