1. Home
 2. /
 3. FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN

Palliatieve zorg

“Palliatief zijn” is een ruim begrip. Je hebt een ziekte die ongeneeslijk en levensbedreigend is. Je kan niet meer genezen worden, er zijn geen levensreddende behandelingen meer mogelijk.
Niet enkel uitbehandelde kankerpatiënten kunnen als palliatief beschouwd worden.
Ook mensen met andere ongeneeslijke, levensbedreigende aandoeningen zoals bijvoorbeeld ALS, MS, COPD, orgaanfalen, … kunnen palliatieve zorg krijgen.
Om als palliatieve patiënt gezien te worden, kijkt men steeds minder naar de levensverwachting, maar eerder naar de zorgnoden.

Palliatieve zorg is alle zorg (totaalzorg) voor zowel de patiënt als zijn naasten op 4 velden: fysiek, sociaal, psychisch en existentieel.

Bij palliatieve zorg staat levenskwaliteit centraal. De focus ligt op comfort en kwaliteit tijdens de laatste periode van het leven en niet op hoeveel dagen er nog resten. Het leven wordt niet onnodig verlengd of verkort.

Palliatieve zorg is er voor iedereen die een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte heeft en zorgnoden heeft. Palliatieve zorg is een recht!

Als u palliatief bent en zorgnoden heeft, dan kan palliatieve zorg opgestart worden. Ook als de patiënt nog behandelingen krijgt die nodig zijn voor comfort, kan palliatieve zorg al aan de orde zijn.
De noden van de patiënt staan centraal. Hoe meer nood je hebt aan hulp en ondersteuning, hoe meer zorg ingezet zal worden.

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen kan daarbij helpen. Wij hebben heel wat expertise in huis. U kan bij ons terecht met vragen en raad rond alles wat met palliatieve zorg te maken heeft.
Wij hebben een team (een equipe) in huis van deskundigen in palliatieve zorg, waaronder verpleegkundigen, een psycholoog en equipeartsen.
Ons team heeft een coördinerende functie in de thuiszorg bij palliatieve patiënten. Wij nemen geen taken over van de thuisverpleegkundige, de verzorgende of de huisarts.
Wij proberen al deze mensen net te helpen door ondersteuning, informatie en adviezen te geven. Als er zich een probleem voordoet, zoeken wij mee naar een oplossing.
Samenwerking met de patiënt en met iedereen die er rond staat, is hierbij cruciaal.

Meer info vind je bij de vraag “Wat is PHA”.

Een palliatieve patiënt is geen terminale patiënt.
De palliatieve fase kan een hele tijd duren. Het is niet omdat je palliatieve zorgnoden hebt dat je automatisch een hele korte prognose hebt.
Met de terminale fase worden de laatste dagen bedoeld. Het gaat over het allerlaatste stukje van het leven: de patiënt eet niet meer, slaapt veel en het sterven wordt heel spoedig verwacht.

Onze werking kost niets voor de patiënten en hun naasten.

Als je als patiënt het palliatief statuut hebt, dan hangen daar financiële tegemoetkomingen aan vast:
het palliatief forfait (palliatieve premie), de huisbezoeken door de huisarts worden volledig terugbetaald, de honoraria van de thuisverpleegkundige worden volledig terugbetaald en de behandelingen voor een palliatieve thuispatiënt die de kinesist bij de patiënt thuis uitvoert worden volledig terugbetaald.

PHA

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen is het netwerk voor palliatieve zorg in de regio Antwerpen. Wij hebben heel wat expertise in huis. U kan bij ons terecht met vragen en raad rond alles wat met palliatieve zorg te maken heeft. Wij hebben een team (een equipe) in huis van deskundigen in palliatieve zorg, waaronder verpleegkundigen, een psycholoog en equipeartsen. Ons team heeft een coördinerende functie in de thuiszorg bij palliatieve patiënten. Wij nemen geen taken over van de thuisverpleegkundige, de verzorgende of de huisarts. Wij proberen al deze mensen net te helpen door ondersteuning, informatie en adviezen te geven. Als er zich een probleem voordoet, zoeken wij mee naar een oplossing. Samenwerking met de patiënt en met iedereen die er rond staat, is hierbij cruciaal.

 

Enkele voorbeeldjes

 • Wij bieden een luisterend oor. We nemen de tijd om bijvoorbeeld bij de patiënt en mantelzorger te bevragen hoe het met hen gaat en welke zorgnoden ze hebben.
 • Als het voor de mantelzorger moeilijk wordt om het huishouden rond te krijgen, dan contacteren we samen een dienst voor gezinszorg.
 • Om te helpen bij de dagelijkse hygiëne, voor medicatie op te volgen, voor verzorging, … contacteren we een thuisverpleegkundige om langs te komen. Met deze thuisverpleegkundige hebben wij regelmatig contact.
 • Als de mantelzorger graag wat tijd voor zichzelf heeft om bijvoorbeeld eens naar de markt te gaan, dan kunnen we beroep doen op één van onze vrijwilligers om bij de patiënt aanwezig te blijven.
 • Als de nachten heel zwaar worden, dan contacteren we Nachtzorg om ’s nachts ondersteuning te geven.
 • Als de huisarts wil overleggen of raad wil over de medicatie, dan denken wij mee na over de beste oplossingen.
 • Als de naasten het moeilijk hebben en nood hebben aan een luisterend oor, dan kunnen zij ook bij ons terecht.

 

PHA heeft een aantal kernopdrachten:

 • Informeren en sensibiliseren over palliatieve zorg
 • Vormingen aanbieden aan zowel professionelen als niet-professionelen
 • Het organiseren van een vrijwilligerswerking ter ondersteuning van de palliatieve patiënt thuis
 • Overleg en samenwerking initiëren en stimuleren
 • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor nieuwe aanmeldingen, vragen, adviezen, enzovoort kan u ons elke werkdag bereiken tussen 9.00 en 17.30 uur. Daarnaast zijn wij 24u/24u bereikbaar voor alle dringende zaken, een heel jaar door.

Stad Antwerpen (Antwerpen, Berchem, Berendrecht – Zandvliet – Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren (2030), Hoboken, Kiel, Luchtbal, Merksem en Wilrijk), Aartselaar, Boechout (Vremde), Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Morstel, Niel, Ranst (Broechem, Emblem en Oelegem), Rumst (Reet, Terhagen), Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven (Massenhoven, Pulderbos, Pulle en Viersel), Zwijndrecht (Burcht).

Woont u in een andere gemeente, dan kan u terecht bij het plaatselijke netwerk van uw regio.

Vroegtijdige zorgplanning

Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wil, mocht je ernstig ziek worden. Dat is vroegtijdige zorgplanning.

U kan ten alle tijden uw zorg plannen door erover te praten met uw arts en uw familieleden en door het invullen van een wilsverklaring.

Als je wilsbekwaam bent, dan kan je een negatieve wilsverklaring invullen voor in het geval je wilsonbekwaam wordt en dus zelf niet meer kan zeggen wat je wensen zijn inzake je gezondheidszorg. Wat zijn de dingen (behandelingen, onderzoeken, …) die je graag nog wil en welke liever niet meer? Daarnaast kan je ook een wilsverklaring euthanasie invullen die geldig is als je je in een toestand van onomkeerbaar buiten bewustzijn bevindt.

De online wilsverklaring kan u hier terugvinden.

Enkele belangrijke zaken m.b.t. de wilsverklaring:

 • Het is belangrijk om een vertegenwoordiger aan te duiden. Deze persoon gaat in jouw naam praten en overleggen met de artsen als je dat zelf niet meer kan door wilsonbekwaamheid.
 • In de negatieve wilsverklaring kan je neerschrijven welke behandelingen je niet meer wenst als jouw wil zelf niet meer kan uiten en er moet een beslissing genomen worden.
 • De negatieve wilsverklaring is bindend. Er moet rekening mee gehouden worden. Het is van belang te weten dat er steeds zal gehandeld worden in functie van de beste zorg, want daar heb je recht op (bijvoorbeeld als je je been breekt, zullen ze je toch nog naar het ziekenhuis voeren voor een gips, ook al staat er genoteerd dat je niet meer naar het ziekenhuis wil).
 • De wilsverklaring euthanasie is enkel geldig in het geval dat je onomkeerbaar buiten bewustzijn bent. In alle andere gevallen is deze niet geldig. Er moeten 2 getuigen aanwezig zijn bij het invullen van dit document waarvan minstens 1 getuige geen materieel belang heeft bij het overlijden. Je mag deze wilsverklaring euthanasie laten registreren in het gemeentehuis, maar dit is niet verplicht.
 • Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze wilsverklaringen bekend te maken en uit te delen. Zorg dus dat mensen weten waar deze liggen of geef ze een kopie.

Levenseindehandelingen

Een palliatieve sedatie is het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen (symptomen die niet kunnen behandeld worden) op adequate wijze te controleren.

Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie. Het bewustzijn van de patiënt, die terminaal en oncomfortabel is, wordt door medicatie verlaagd, en zo wordt het natuurlijk sterven afgewacht. Het doel is om niet bewust te lijden tot aan het overlijden. Dit is altijd in overleg en vraagt om advies van specialisten.

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de patiënt. Euthanasie is wettelijk geregeld en kan enkel gebeuren onder zeer strikte voorwaarden: je moet wilsbekwaam zijn, het verzoek moet actueel zijn, het moet herhaaldelijk gevraagd worden, volledig vrijwillig zijn, het lijden moet fysisch en/of psychisch ondraaglijk zijn, de patiënt is medisch uitbehandeld, …

Het verzoek moet zowel mondeling en schriftelijk bevestigd worden. Niemand kan een euthanasie voor iemand anders vragen.

Een dokter kan weigeren om op een euthanasieverzoek in te gaan als de patiënt bijvoorbeeld niet aan alle voorwaarden voldoet of als het niet strookt met zijn ethische waarden. Je kan je arts nooit verplichten om euthanasie bij jou uit te voeren.

Neen. Sedatie en euthanasie zijn niet hetzelfde. Palliatieve sedatie is een symptomatische behandeling. Euthanasie is een actieve levensbeëindiging. Een palliatieve sedatie is nodig om een symptoom onder controle te krijgen terwijl euthanasie het leven beëindigen is. Palliatieve sedatie is omkeerbaar. Euthanasie is onomkeerbaar. Een sedatie wordt enkel uitgevoerd bij terminale patiënten. Euthanasie kan bij zowel terminale als niet-terminale patiënten.

De wilsverklaring euthanasie is enkel geldig in geval van onomkeerbaar buiten bewustzijn zijn. Een actueel euthanasieverzoek kan niet aangevraagd worden met deze wilsverklaring, maar moet in het hier en nu mondeling en schriftelijk gevraagd worden aan de arts. Je kan een euthanasie dus niet lang op voorhand gaan vastleggen of aanvragen. Je moet op het moment zelf wilsbekwaam zijn.

Mantelzorg

Je bent mantelzorger als je:

 • Op regelmatige basis zorgt voor een familielid, buur, vriend, kennis,… thuis of in een voorziening
 • Meer dan gebruikelijke zorg geeft omwille van ziekte, handicap, psychische moeilijkheden,…
 • Dit doet omdat je een affectieve band hebt met die persoon

Mantelzorg is niet te verwarren met professionele zorg.

Je hoeft er als mantelzorger niet alleen voor te staan. Er zijn diensten die je helpen en ondersteuning bieden zowel met praktische hulp als emotionele ondersteuning.

Alle informatie over de rechten, premies, hulpmiddelen, activiteiten, … voor mantelzorgers, vindt u terug op www.mantelzorgers.be .

Vrijwilligers

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, kunnen beroep doen op de gratis inzet van vrijwilligers van PHA. Vrijwilligers bieden een specifieke meerwaarde, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naasten die de dagelijkse zorg voor de patiënt opnemen.

Wat doen de vrijwilligers van PHA?

 • De vrijwilligers bieden in de eerste plaats hun aanwezigheid
 • Voor de mantelzorgers biedt dit de kans om wat tijd voor zichzelf te nemen: om zich te ontspannen, rustig boodschappen te doen, te rusten, …
 • In contact met de patiënt passen de vrijwilligers zich aan aan de wensen van dat moment
 • Ze zijn in stilte aanwezig als de patiënt wil rusten
 • Ze staan open voor een babbel, een wandeling, TV kijken, voorlezen, …
 • Ze helpen de patiënt met eten, drinken, toiletbezoek, … als daarbij hulp gewenst wordt
 • De vrijwilligers voeren geen verpleegkundige of huishoudelijke taken uit.
 • Ze zijn aanvullend in de zorg aanwezig.

Heb je interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken en enkele uren in de week te spenderen bij palliatieve patiënten thuis?

Wij zoeken mensen die beantwoorden aan volgend profiel: je hebt enige levenservaring, je wil je vrije tijd zinvol besteden aan het thuis ondersteuning bieden aan palliatieve patiënten en hun naasten, je bent minimaal 6 uur per week beschikbaar tijdens de kantooruren, je bent voldoende mobiel om je zelfstandig per auto, fiets of openbaar vervoer te verplaatsen, je bent bereid in team samen te werken met de medevrijwilligers en de verpleegkundigen van PHA, je engageert je om de maandelijkse werkbegeleidingen bij te wonen, je neemt regelmatig deel aan bijscholingsmomenten, je zet je onbezoldigd in en je woont in het werkgebied van PHA. Beroepservaring of specifieke kennis is niet vereist. Emotionele draagkracht, motivatie en enthousiasme zijn wel noodzakelijk.

Je kan contact opnemen met ons via pha@uantwerpen.be of via 03 375 80 75.

Vorming

PHA stelt elk jaar een gevarieerd vormingsaanbod samen. Elk jaar staan er enkele themanamiddagen, een driedaagse voor paramedici, een driedaagse voor zorgkundigen/verzorgenden, een vorming voor artsen en een gratis informatieavond op het programma. Daarnaast werken wij samen met Hogescholen, Universiteiten de andere netwerken van de Provincie en andere partners rond opleidingen.

PHA heeft een vormingsaanbod dat op maat kan gebracht worden in een organisatie. U kiest het onderwerp en samen bespreken we op jullie maat hoe de vorming er zal uitzien. PHA heeft deskundige sprekers die de onderwerpen met veel expertise en enthousiasme brengen. Ons aanbod kan je aanvragen via mail: pha@uantwerpen.be. Aarzel niet om ons te contacteren.

Op onze website onder “Vormingen” kan u al onze vormingen terugvinden en u inschrijven.

Kinderen en jongeren

Wij raden erg aan om kinderen en jongeren zoveel als mogelijk en naargelang hun wens te betrekken bij palliatieve zorgen.

Volwassenen laten kinderen liefst opgroeien in een veilige omgeving. De confrontatie met lijden en afscheid nemen willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Wanneer een ongeneeslijke ziekte het gezin binnentreedt, is het belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij dit moeilijke gebeuren. Ze hebben recht op zorg en informatie op hun maat.

PHA kan helpen om kinderen en jongeren te ondersteunen die geconfronteerd worden met een palliatieve situatie. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Rouwen

Rouw is een normale en gezonde reactie op het verlies van iemand waarmee je een betekenisvolle band hebt.

“Rouw is de kostprijs van hechting”. Rouw ontstaat wanneer je iemand verliest die je dierbaar is, iemand waaraan je gehecht bent.

Rouw is een proces dat gepaard gaat met allerlei gevoelens, gedachten en gedragingen. Hoe lang een rouwproces duurt, is niet te zeggen. De aanpassing aan een nieuw leven zonder de dierbare kost tijd.

Sommige mensen rouwen reeds vóór het overlijden. Bij elk stapje achteruit in het ziekteproces nemen ze beetje bij beetje afscheid van hun dierbare wat voor heel wat emoties zorgt nog voor het overlijden.

Rouw is even uniek als een vingerafdruk. Het heeft weinig zin om jouw rouwproces te vergelijken met dat van iemand anders. Er zijn ook geen goede en slechte manieren van rouwen. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop mensen omgaan met verlies, en dat is soms niet gemakkelijk.

Meer info vind je in onze rouwbrochure.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.