Wat doet PHA

“Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden.” – Dame Cicely Saunders

 

Als Netwerk Palliatieve Zorg:

 • de bevolking informeren over en bij hen belangstelling wekken over wat palliatieve zorg is en hoe palliatieve zorg kan bijdragen tot meer levenskwaliteit bij het levenseinde;

Een dochter: “Vorige week zag ik door het bos de bomen niet meer. Sinds jullie hier zijn is er rust, ondersteuning en praktische hulp;
dit had ik nooit alleen klaargekregen. Tevens  de geruststelling dat ik altijd kan bellen voor een babbel of met vragen:
dat doet me deugd. Het is alleen jammer dat jullie nog zo weinig bekend zijn. Ik heb het van een vriendin gehoord waarbij
de moeder ook door jullie werd ondersteund. Niemand van de voormalige hulpverleners
(huisarts, specialist, ziekenhuis)  heeft over jullie gesproken.”

 • de hulpverleners van de eerste lijn zowel in de thuiszorg als de residentiële zorgvoorzieningen sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van palliatieve zorg
 • alle hulpverleners en organisaties van hulpverleners ondersteunen bij de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur in hun werking (informatieverstrekking, “goede praktijkvoorbeelden”, vorming, coaching, trajectbegeleiding);
 • met de zorgorganisaties in het werkingsgebied samenwerking rond palliatieve zorg ondersteunen;

Haar Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE):

 • op vraag van de patiënt en/of zijn naasten informatie geven over wat palliatieve zorg is en hoe deze kan bijdragen tot meer levenskwaliteit bij het levenseinde;

Patiënt na bezoek: “Dit geeft meer duidelijkheid over wat het allemaal wil zeggen, wat jullie kunnen betekenen.
We hadden er eerlijk gezegd geen gedacht van, wisten ook niet goed waar we allemaal rekening mee moeten houden,
maar nu hebben we alvast een duidelijker beeld.” waarvoor dank.”

 

 • in gesprek met de patiënt en/of zijn naasten zorgnoden inventariseren;

Naaste: Ik wist niet dat jullie zo goed de tijd konden nemen om te luisteren naar onze situatie.
Ik voelde me, voor het eerst sinds lang, écht gehoord en begrepen. Het was opmerkelijk.

Naaste: “Jullie brengen rust in de chaos door goed uit te leggen welke mogelijkheden van zorg er “thuis” allemaal zijn.
Jullie staan ook stil bij de draagkracht van de mantelzorger.”

 

 • is aanspreekbaar voor patiënt en naasten voor informatie over – en ondersteuning bij het invullen van de verschillende wilsverklaringen;

Patiënt en naaste: “Ze hebben ons goed geholpen bij het invullen van de wilsverklaring.”

 

 • in overleg met de betrokken hulpverleners de palliatieve zorgnoden formuleren, hierbij maximaal rekening houdend met de wensen en de voorkeuren van de patiënt en/of zijn naasten;
 • gebaseerd op de verworven expertise advies verlenen aan de patiënt en/of zijn naasten en aan de bij de patiënt betrokken zorgverleners;

Een mantelzorger: “Tijdens het gesprek werd mij duidelijk dat de voorbereidingen die we zelf bedacht hadden zeker niet voldoende
zouden zijn om de zorg voor mijn man veilig en waardig te organiseren. Ik voelde me enorm gesteund met de aandacht en kennis van het team.
Het heeft me toegelaten er 100% voor mijn man te kunnen zijn.”

 

Een huisarts: “Wat ben ik blij dat jullie in deze situatie betrokken zijn, het is altijd fijn met jullie samen te werken.
Jullie kunnen alles zo  mooi samenvatten en in kaart brengen. Natuurlijk ga ik deze patiënte thuis ondersteunen.
Ik weet jullie zeker te vinden als ik advies of ondersteuning nodig heb.”

 

 • op vraag van de betrokken hulpverleners de zorg rond de patiënt organiseren en coördineren;
 • is beschikbaar voor ondersteuning van de patiënt en zijn naasten bij sociale, psychologische en ethische vragen en problemen alsook zingevingsvragen;

Patiënt en naaste: “We wisten echter niet van het bestaan af totdat mijn schoonzus er me attent op maakte,
anders hadden we het misschien nog niet geweten.”

 

 • hanteert de methodiek van familiaal overleg bij dreigende conflicten tussen patiënt, zijn naasten en zijn mantelzorgers;
 • bij problematische patiënt situaties participeert het MBE aan het zorgoverleg;

Een verpleegkundige: “Ze zijn een enorme ondersteuning voor ons omdat het niet altijd makkelijk is om in communicatie
te geraken met de huisarts; zo komen de neuzen in dezelfde richting te staan.”

 

 • draagt op een positieve wijze bij tot het behoud van de veerkracht bij de hulpverleners en organiseert een debriefing of bespreking na een incident of conflict;

Een huisarts: “Zeer aangename samenwerking! Niet alleen voor mezelf maar zeker ook voor de families! Ik was zeer aangenaam
verrast toen ik de laatste keer zelf de vraag kreeg hoe het met mij ging na een zeer intense begeleiding.”

 

 • blijft ook na het overlijden bereikbaar voor naasten en mantelzorgers van de patiënt voor informatie en ondersteuning;

“Na het overlijden van een dierbare verwacht iedereen dat je een bepaald proces doorloopt en dat je daar na een tijd ook weer uit geraakt.
Een gesprek met iemand van PHA liet me inzien dat elk rouwproces uniek is en dat ik het op mijn eigen tempo mag doen.
Heb ik zin om een dag te huilen, dat is dan oké. De dag erna volgt, hopelijk, een betere dag.”

 

 • organiseert een wekelijks teamoverleg waarop de betrokken hulpverleners kunnen aanwezig zijn;

Naaste: “We voelen dat er goede samenwerking en communicatie is tussen de verschillende hulpverleners,
dat is fijn, vooral als er op de wachtdienst gebeld wordt.”

 

 • is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor de patiëntsituaties waarbij de MBE betrokken is.

Naasten: “Dit geeft ons een enorm gerust gevoel wetende dat er altijd iemand te bereiken is.
Zo staan we er niet alleen voor.”

 

Mantelzorger: “Het is geruststellend te weten dat we er niet meer alleen voor staan en
dat we altijd iemand kunnen bellen die naar ons wil luisteren en hulp bieden zo nodig.”

 

“Palliatieve zorg is leven toevoegen aan de dagen als je geen dagen meer kunt toevoegen aan het leven.” – Dame Cicely Saunders

 

De vrijwilligerswerking PHA

De vrijwilligerswerking van PHA is een opdracht van het netwerk.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.