1. Home
 2. /
 3. Ik ben patiënt/mantelzorger
 4. /
 5. Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

Het palliatief statuut

De extra RIZIV tussenkomsten bij palliatieve patiënten thuis & thuisvervangend verblijf

 

De palliatieve patiënt thuis

 

De voorwaarden

Voorwaarden waaraan de palliatieve thuispatiënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor een forfaitaire tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen:

 • de patiënt krijgt ondersteuning van een palliatieve equipe OF hij wordt ondersteund door de eigen hulpverleners die er zich toe verbinden de totaalzorg binnen de palliatieve zorgcultuur deskundig waar te maken
 • de continuïteit van de door de huisarts georganiseerde geneeskundige verzorging wordt gegarandeerd, ook tijdens de wachtdienst en tijdens het weekend
 • er is een wekelijkse interdisciplinaire vergadering met de aanwezigheid van de huisarts
 • er is een formeel verzorgingsplan en/of een mededelingsschrift

 

Het moet gaan om een patiënt:

 • die lijdt aan één of meer onomkeerbare aandoeningen;
 • die ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van de fysieke/psychische toestand;
 • bij wie therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie;
 • bij wie de prognose van de aandoening(en) slecht is en het overlijden op relatief korte termijn verwacht wordt (levensverwachting meer dan 24 uur en minder dan drie maand);
 • met ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen; indien nodig wordt een beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaming, en op aangepaste technische middelen.
 • met een intentie om thuis te sterven.

 

Er moeten, naast de bevestiging van alle criteria hierboven, nog twee van de drie hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn:

 • permanente ondersteuning en toezicht
 • specifieke noden hebben (specifieke palliatieve medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver of pijnpomp, dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin)
 • dagelijks toezicht of verzorging door een verpleegkundige voor zorgafhankelijkheid (minstens drie punten op alle zes basisvariabelen van de KATZ-schaal)

 

Hoe het palliatief statuut aanvragen?

De huisarts vult, in overleg met de patiënt en zijn familie, het formulier “Medische kennisgeving tot financiële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet” in en verstuurt dit per post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt (per post is belangrijk omdat de datum van de poststempel de ingangsdatum is voor het verkrijgen van het palliatief statuut).

Dit formulier kan je downloaden via:  https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_artsen_tegemoetkoming_palliatieve_verzorging_thuis.pdf

Wanneer de medisch adviseur van het ziekenfonds deze kennisgeving ontvangt, krijgt de patiënt het statuut palliatieve patiënt.

 

Financiële tegemoetkomingen

Het statuut palliatieve patiënt verleent meerdere financiële tegemoetkomingen:

1. De patiënt krijgt een forfaitaire financiële tussenkomst voor de kosten die niet vergoed worden door RIZIV (zoals de geneesmiddelen, het zorgmateriaal, de medische hulpmiddelen). Dit wordt het palliatief forfait genoemd.
In 2024 bedraagt het forfait € 801,23 (jaarlijkse indexering).
Na 30 dagen kan er een tweede (en tevens laatste) aanvraag gebeuren (via dezelfde procedure), indien de patiënt na afloop van de eerste 30 dagen verder aan de voorwaarden voldoet. Zo kan de patiënt het bedrag een tweede maal ontvangen.
Het bedrag blijft integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt.

2. De honoraria van de huisbezoeken van de huisartsen worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Deze patiënten moeten dus geen persoonlijk aandeel (remgeld) betalen.
De huisarts mag bij deze palliatieve patiënten de derde betalende regeling gebruiken.

3. De honoraria van de thuisverpleegkundige worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds, mits de verpleegkundige aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • de thuisverpleegkundige is een gegradueerde verpleegkundige of daarmee gelijkgesteld, een vroedvrouw of een gebrevetteerde verpleegkundige
 • bij het ziekenfonds van de patiënt controleren of hij wel degelijk het palliatief statuut heeft, en het ziekenfonds van de patiënt moet verwittigd worden dat de thuisverpleegkundige palliatieve thuiszorg verleent
 • de thuisverpleegkundige vult het formulier “Kennisgeving van verpleegkundige zorg voor een palliatieve patiënt” en verstuurt dit aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds via MyCareNet https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_verordening20030728_bijlage_06.pdf

De thuisverpleegkundige voldoet aan volgende bijkomende verplichtingen:

 • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ter beschikking zijn als de patiënt hem nodig heeft
 • een beroep kunnen doen op een referentieverpleegkundige die kennis heeft van palliatieve verzorging
 • het verpleegkundig dossier van de patiënt aanvullen met de volgende informatie:
  • registratie van de symptomen
  • de pijnschaal
  • de contacten met de familie van uw patiënt
  • de resultaten van de coördinatievergaderingen

De thuisverpleegkundige kan dan de palliatieve honoraria aanrekenen tot en met de dag waarop de patiënt overlijdt.

4. De behandelingen voor een palliatieve thuispatiënt die de kinesist bij de patiënt thuis uitvoert, worden volledig terugbetaald. De kinesist gebruikt hiervoor specifieke verstrekkings-codes (art. 7, §14 bis van de nomenclatuur).

De voorwaarden:

 • de patiënt ontvangt het forfait palliatieve zorg
 • en wordt thuis verzorgd (het begrip ‘thuis’ kan zowel de woning van de patiënt zijn, als de woning van een familielid of een huis waar de patiënt zijn vakantie doorbrengt. Een gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats zoals een rustoord valt niet onder deze noemer)
 • het voorschrift moet de noodzaak van een thuisbehandeling vermelden

Zijn deze voorwaarden vervuld, wordt de nomenclatuur voor palliatieve kinesitherapie toegepast tot het overlijden van de patiënt.
Er moet geen aanvraag of kennisgeving gebeuren voor de aanrekening van palliatieve zittingen.
Elke zitting thuis bij een palliatieve patiënt wordt aangerekend met de verstrekking 564211 of 564233. Dit geldt zowel voor courante behandelingen en behandelingen zware aandoeningen als voor behandelingen F-acuut en F-chronisch.
Er is geen maximum vastgelegd, tenzij de algemene regel van één zitting per dag.
Een tweede palliatieve zitting per dag (564233) kan worden aangerekend als de patiënt tegelijkertijd beschikt over een akkoord zware aandoening en indien de voorwaarden van de nomenclatuur vervuld zijn.

 

 

De palliatieve patiënt thuis, in woon- en zorgcentra die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het palliatief statuut

Bepaalde patiënten thuis of in een gemeenschappelijke verblijfplaats (ROB/RVT, PVT, enz.) kunnen alsnog een volledige terugbetaling van de honoraria voor de bezoeken van de huisarts bekomen, ook al hebben zij geen recht op het palliatief statuut. Zij zullen er dan recht op hebben tot hun overlijden.

De patiënt heeft er recht op als hij aan de volgende 5 voorwaarden voldoet (ook al heeft hij geen recht op het palliatief statuut):

 • patiënt lijdt aan één of meer onomkeerbare aandoeningen;
 • die ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van de fysieke/psychische toestand;
 • bij wie therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebben op die ongunstige evolutie;
 • bij wie de prognose van de aandoening(en) slecht is en het overlijden op relatief korte termijn verwacht wordt (levensverwachting meer dan 24 uur en minder dan drie maand);
 • met ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen; indien nodig wordt een beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaming, en op aangepaste technische middelen.

De huisarts vult dit formulier in: “Voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor de afschaffing van het persoonlijk aandeel voor de bezoeken en de desbetreffende supplementen, die door een erkende huisarts of een huisarts met verworven rechten worden uitgevoerd.”

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/formulier_tussenkomst_palliatief_patient.pdf

Dit formulier wordt verstuurd naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

De afschaffing van het persoonlijk aandeel voor huisbezoeken van de huisarts blijft van toepassing tot de patiënt overleden is.

 

 

Andere tegemoetkomingen

Zorgkosten kunnen fors oplopen wanneer je een chronische aandoening, een fysieke handicap of andere gezondheidsproblemen hebt.

Een overzicht van de premies en tegemoetkomingen waarop de zorgvrager recht heeft kan u hier terugvinden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.