1. Home
 2. /
 3. Ik ben patiënt/mantelzorger
 4. /
 5. Mantelzorgers – sociale verzieningen

Sociale voorzieningen

PALLIATIEF VERLOF

Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kan iedereen meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk ziek is en zich in een terminale fase bevindt.

 

Wat is palliatief verlof?

Het palliatief verlof is een thematisch verlof. Het is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking die de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen. Tijdens die onderbreking betaalt de RVA een maandelijks uitkering.

Dat palliatief verlof wordt toegestaan om palliatieve zorgen te verstrekken aan iemand die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en terminaal is. Palliatieve zorgen verstrekken of iemand bijstaan kan zowel medische, sociale, familiale, als administratieve of mentale ondersteuning  zijn.

Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof is een recht voor alle werknemers en kan door de werkgever niet worden geweigerd.

 

Welke vormen zijn er?

Tijdens deze periode van palliatief verlof kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen.

Er bestaan drie vormen van palliatief verlof:

 • de prestaties volledig onderbreken
  • halftijds werken
  • 4/5 werken.

De volledige onderbreking kan worden verkregen ongeacht het uurrooster (voltijds of deeltijds). Om een gedeeltelijke onderbreking te verkrijgen in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5, moet de werknemer verplicht voltijds tewerkgesteld zijn. Voor de vermindering van de prestaties tot de helft, moet de werknemer ten minste 3/4 tewerkgesteld zijn.

 

Voor welke duur kunt u palliatief verlof krijgen?

Een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof wordt toegestaan voor een periode van 1 maand, eventueel verlengbaar met een 2 bijkomende periodes van telkens 1 maand.

Per patiënt die palliatieve zorgen nodig heeft, beschikt iedere werknemer dus over een maximumduur van 3 maanden verlof, ofwel in de vorm van een volledige onderbreking, ofwel in de vorm van een gedeeltelijke onderbreking, halftijds of met een vijfde.

 

Voor wie kan men palliatief verlof aanvragen?

Palliatief verlof kan aangevraagd worden voor iedere ongeneeslijk zieke die zich in een terminale fase bevindt. Het is dus niet nodig dat de patiënt een familieband heeft met de werknemer die het verlof aanvraagt of tot hetzelfde gezin behoort.

Het aanvraagformulier “loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof” voorziet een attest in te vullen door de behandelende arts waarin deze verklaart dat de patiënt, aan wie de werknemer verklaart bereid te zijn om palliatieve zorgen te verlenen, zich in een terminale fase bevindt.

 

Recht op een uitkering?

Gedurende het palliatief verlof betaalt de RVA iedere maand een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering. De onderbrekingsuitkering is forfaitair. Het bedrag wordt niet berekend in functie van het loon.

De geldende bedragen van de uitkeringen kan u raadplegen via https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/loopbaanonderbreking-tijdskrediet#16234

 

Hoe vraagt men palliatief verlof aan?

Bij elke aanvraag voor thematisch verlof, moet

 • De werkgever schriftelijk in kennis stellen van de aanvraag;
 • Een aanvraag indienen bij de RVA

De 2 onderdelen  van deze procedure, alsook het vervolg van de aanvraag bij de RVA, kan men raadplegen via https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t14

De aanvraag voor palliatief verlof: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C61-Soins-Palliatifs/01-08-2019_C61-Soins-Palliatifs_NL.pdf

 

Andere vormen van loopbaanonderbreking

Naast het palliatief verlof kunnen werknemers hun prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen van het tijdskrediet met motief zijn verschillend van diegene voorzien in het kader van het palliatief verlof.

Raadpleeg https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t160 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Raadpleeg https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18 voor meer informatie over het verlof voor medische bijstand.

 

Bron: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20

 

 

MANTELZORGPREMIE

Heel wat gemeenten of OCMW’s steunen hun mantelzorgers via een mantelzorgpremie.

Elke gemeente is vrij om een mantelzorgpremie in te voeren en bepaalt zelf de voorwaarden. Niet elke gemeente in Vlaanderen heeft een premie en de voorwaarden verschillen. Sommige gemeenten geven een premie als de zorgvrager inwoont, of als deze recht heeft op de Vlaamse zorgverzekering of vanaf een bepaalde leeftijd,… Ook het bedrag bepaalt de gemeente zelf.

Voor de specifieke voorwaarden en om de premie aan te vragen, kan je terecht bij jouw gemeente of OCMW.

De gemeentelijke mantelzorgpremie is niet hetzelfde als de ‘mantel-en thuiszorgpremie’ van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de nieuwe naam voor de Vlaamse zorgverzekering). De mantelzorgpremie van de gemeente of het OCMW is een vergoeding voor de mantelzorger zelf. In enkele gevallen wordt deze aan de zorgvrager toegekend. De gemeente bepaalt zelf de voorwaarden en het bedrag. De mantel- en thuiszorgpremie van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor de zorgvrager die hoge niet-medische kosten heeft voor bijvoorbeeld gezinszorg, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen,… Het is een vast bedrag van 130 euro/maand. De zorgvrager kan hiermee de mantelzorger(s) vergoeden, maar hij/zij is hier vrij in. De Vlaamse overheid bepaalt de voorwaarden en de zorgkassen betalen de premie uit.

Daarnaast bestaan er andere tegemoetkomingen voor de zorgvrager die gebruikt kunnen worden om de mantelzorger(s) te vergoeden, zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het persoonlijke-assistentiebudget of het persoonsvolgend budget. Je vindt alle info hierover via de website van Mantelzorgers.be.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.