1. Home
  2. /
  3. Ik ben patiënt/mantelzorger
  4. /
  5. Levenseindebeslissingen

Levenseindebeslissingen

Curatief handelen

Curatief of levensverlengend handelen:

Wordt een behandeling opzettelijk opgestart of nagelaten, voortgezet of gestaakt?

 

Niet-behandelbeslissing:

Het staken of nalaten van een curatieve of levensverlengende behandeling omdat deze behandeling in de gegeven situatie als niet langer zinvol of doeltreffend wordt beoordeeld.

 

Weigering van behandeling:

Het staken of nalaten van een curatieve of levensverlengende behandeling omdat de patiënt deze behandeling weigert.

Palliatief handelen

Palliatief handelen en symptoomcontrole

Het geheel van behandelingen dat erop gericht is om op een actieve wijze de levenskwaliteit en het comfort van de ongeneeslijk zieke patiënt te maximaliseren.

 

Pijn- en symptoombestrijding

Het toedienen van analgetica en/of andere medicatie in doseringen en combinaties vereist om pijn en / of andere symptomen op adequate wijze te controleren.

 

Palliatieve sedatie

Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen (symptomen die niet kunnen behandeld worden) op adequate wijze te controleren.

Euthanasie

Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.

 

Wettelijke voorwaarden patiënt

  1. Het verzoek is afkomstig van de patiënt zelf;
  2. Handelingsbekwame, meerderjarige (of ontvoogde minderjarige) bewuste patiënt;
  3. Het euthanasieverzoek: schriftelijk, vrijwillig, overwogen en herhaald;
  4. De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysisch of psychisch lijden;
  5. Patiënt is geïnformeerd, er is overleg, mogelijkheden (palliatieve zorg) en vooruitzichten werden besproken.

 

PRAAT EROVER MET UW ARTS!

 

Hulp bij zelfdoding

Opzettelijk meewerken aan een opzettelijk levensbeëindigend handelen door de betrokkene.

 

Actieve levensbeëindiging zonder verzoek

Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, niet op diens verzoek.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.