1. Home
  2. /
  3. Ik ben patiënt/mantelzorger
  4. /
  5. Kernwaarden palliatieve zorg

Kernwaarden palliatieve zorg¹

Ieder mens is uniek. Zorg wordt geboden met respect voor de autonomie Is de vrijheid van een persoon om zelfstandig beslissingen te nemen. Respect voor de autonomie van de patiënt is een ethisch belangrijk kenmerk van de huidige geneeskundevan de patiënt en wordt afgestemd op de  kenmerken van het ziekteproces en de kwaliteit van leven, zoals ieder mens deze voor zichzelf definieert of ervaart. Deze zorg kan alleen geboden worden wanneer de patiënt en naasten bereid zijn deze te aanvaarden.

De zorgverlener gaat met de patiënt en diens naasten een relatie aan gebaseerd op wederzijds respect, oprechtheid en waardigheid. De omgeving waarin zorg wordt geboden is dusdanig ingericht dat de patiënt zich veilig, gezien en gehoord voelt.

De zorg wordt afgestemd op de persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke waarden, normen, wensen en behoeften rondom leven, ziek zijn en sterven van de patiënt en diens naasten.

De zorgverlener heeft oog voor de invloed die de confrontatie met de naderende dood heeft voor de patiënt en diens naasten. De zorgverlener beseft dat dit invloed kan hebben op hoe iemand naar zichzelf en zijn leven kijkt, hoe iemand zich gedraagt, de balans opmaakt en dat wat van waarde is, herwaardeert.

WHO: Definitie Palliatieve Zorg Wereld Gezondheidszorg Organisatie kan u hier terugvinden.

¹Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in je winkelmand.