..:: www.pha.be ::..
Contact | Login Medewerkers | Grotere letters: zoom in | Zoeken:


WAT IS PALLIATIEVE ZORG?

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: het geheel van zorgverlening aan patiŽnten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieŽn reageert. Voor de begeleiding van deze patiŽnten bij hun levenseinde is een multidisciplinaire totaalzorg van essentieel belang, zowel op het fysieke, psychische, sociale als morele vlak. Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg is deze zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie bieden. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het resterende leven van de patiŽnt en nabestaanden te waarborgen en te optimaliseren.
(14 juni 2002. Wet betreffende de palliatieve zorg).Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiŽnten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening en hun naasten, door het voorkomen en verlichten van het lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen die zich op het lichamelijke, het psychosociale en het spirituele vlak kunnen afspelen.

WHO, Palliative care: cancer control. Knowledge into action: WHO guide for effective programmes. GenŤve, 2007, 3. "Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual." (zie definitie van WHO in het Nederlands)
Palliatieve zorg heeft aandacht voor de symptomen, de psychologische, de sociale en existentiŽle noden van de patiŽnt met een beperkte overleving om zo de kwaliteit van het leven van de patiŽnt, zijn familie en naasten te optimaliseren.

The ESMO group defined palliative care as ďthe person-centred attention to symptoms, psychological, social and existential distress in patients with limited prognosis, in order to optimise the quality of life of patients and their families or close friendsĒ. Ahmedzai SH et al. A new international framework for palliative care. Eur J Cancer. 2004; 40:2192-200.
Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase van een patiŽnt, wanneer er sprake is van een levensbedreigende aandoening waaraan de patiŽnt binnen afzienbare tijd zal overlijden. Palliatieve zorg is complex en multidisciplinair: professionals en vrijwilligers werken vaak samen in een team. Palliatieve zorg is 24-uurs zorg. Persoonlijke beschikbaarheid en betrokkenheid van de hulpverleners zijn de belangrijkste kenmerken van goede palliatieve zorg. De hulpverleners brengen de huidige en toekomstige zorgnoden van de patiŽnt en zijn naasten in kaart. Daarbij hebben zij aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten en spelen zij in op mogelijke toekomstige problemen (anticiperend handelen).Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA) vzw, UA - Domein Fort VI - Edegemsesteenweg 100 bus 2 - 2610 Wilrijk ?T. 03 265 25 31 ?E. pha@uantwerpen.be